SUNLIFE FLOWERS RETAIL

Sunlife Flowers Retail heeft zich toegelegd op grootschalige teelt en afzet

van het meest geschikte ras ‘Sunrich Summer’ voor het grootwinkelbedrijf.

 

Sunlife Flowers voldoet aan alle hedendaagse eisen die nodig zijn voor

het beleveren van het grootwinkelbedrijf. Sunlife Flowers is Mps-A+

gecertificeerd en garandeert daardoor een minimale milieubelasting

op de productie- en verwerkingslocatie. Daarnaast is het bedrijf ook

Mps-Gap gecertificeerd, waardoor Sunlife Flowers voldoet aan de

Europees gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, duurzaamheid

en kwaliteit.

 

ADRES:  't Laag 2

               4614 PA Bergen op Zoom

               Nederland

SUNLIFEFLOWERS.NL

M:  +31 651 81 98 86

jos@sunlifeflowers.nl

 frontoffice@sunlifeflowers.nl

FH NR: 84305